IGBT FUJI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji
IGBT FUJI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji

IGBT FUJI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji

(1 đánh giá)

IGBT FUJI

FUJI

IGBT FUJI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji

IGBT FUJI ,  Đại lý phân phối IGBT Của FUji

 

  1MBI400U4-120                             1MBI600S-120                                            1MBI600U4-120

1MBH60D-100

1MBH100D-060

1MBH75D-060

1MBH60-100

1MBH100-060

1MBH75-060

FGW30N60VD

FGW25N120VD

FGW30N120HD

FGW30N120H

FGW35N60HD

FGW35N60H

FGW40N120VD

FGW40N120HD

FGW40N120H

FGW50N60VD

FGW50N60HD

FGW50N60H

FGW75N60VD

FGW75N60HD

FGW75N60H

1MBI75L-060

1MBI100L-060

1MBI100L-060

1MBI150NH-060

1MBI150NK-060

1MBI200NK-060

1MBI200NH-060

1MBI300L-060

1MBI400L-060

1MBI600L-060

1MBI600NN-060

1MBI600NP-060

1MBI600LN-060

1MBI600LP-060

1MBI600N-060

1MBI200N-060

1MBI400N-060

1MBI300N-060

1MBI300L-120

1MBI400L-120

1MBI300N-120

1MBI400N-120

1MBI300NN-120

1MBI400NN-120

1MBI300NP-120

1MBI400NP-120

1MBI300LN-120

1MBI400LN-120

1MBI200L-120

1MBI300L-120

1MBI400L-120

1MBI300NA-120

1MBI400NA-120

1MBI300SA-120

1MBI400SA-120

1MBI200S-120

1MBI200U4-120

1MBI400S-120

1MBI300S-120

1MBI600S-120

1MBI600NT-120

1MBI600PX-120

1MBI600PX-140

1MBI600P-120

1MBI600P-140

1MBI300U4-120

1MBI400U4-120

1MBI600U4-120

1MBI400V-120-50

1MBI600V-120-50

1MBI900V-120-50

1MBI400U-120

1MBI600U-120

1MBI600U4B-120

1MBI800U4B-120

1MBI600UB-120

1MBI800UB-120

1MBI1200U4C-120

1MBI1600U4C-120

1MBI2400U4D-120

1MBI3600U4D-120

1MBI1200U4C-170

1MBI1600U4C-170

1MBI2400U4D-170

1MBI3600U4D-170


Cellphone :        0906 710 120

 

                          0963 92 22 87

Email  :    linhphattech@gmail.com

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)