ABB

Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1 - 0906 710 120 (Zalo)

Kinh Doanh 1 - 0906 710 120 (Zalo)

Kinh doanh 2 - 0938 740 034

Kinh doanh 2 - 0938 740 034

Hỗ Trợ Kỉ thuật - 0963 922 287

Hỗ Trợ Kỉ thuật - 0963 922 287

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

ABB

mỗi trang
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0210-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0210-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0210-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 160KW-218HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-2200-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-2200-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-2200-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1800KW-2448HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1820-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1820-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1820-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1400KW-1904HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1330-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1330-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1330-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1120KW-1523HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1160-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1160-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1160-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 900KW-1224HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0870-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0870-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0870-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 710KW-966HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0780-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0780-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0780-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 630KW-857HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0610-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0610-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0610-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 500KW-680HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0510-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0510-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0510-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 400KW-544HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0460-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0460-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0460-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 355KW-483HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0400-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0400-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0400-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 315KW-428HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0320-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0320-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0320-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 250KW-340HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0260-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0260-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0260-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 200KW-272HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0170-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0170-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0170-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 132KW-180HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0120-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0120-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0120-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 110KW-150HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0100-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0100-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0100-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 90KW-122HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0070-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0070-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0070-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 75KW-102HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1810-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1810-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1810-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1600KW-2176HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1430-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1430-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1430-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1200KW-1632HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1070-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1070-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1070-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 900KW-1224HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0960-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0960-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0960-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 800KW-1088HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0770-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0770-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0770-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 630KW-857HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0640-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0640-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0640-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 500KW-680HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0510-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0510-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0510-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 400KW-544HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0390-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0390-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0390-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 315KW-428HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0320-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0320-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0320-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 250KW-340HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0260-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0260-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0260-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 200KW-272HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0210-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0210-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0210-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 160KW-218HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0170-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0170-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0170-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 132KW-180HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0140-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0140-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0140-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 110KW-150HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0100-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0100-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0100-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 90KW-122HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0070-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0070-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0070-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 75KW-102HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0100-7, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0100-7, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0100-7, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 90KW-122HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0070-7, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0070-7, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0070-7, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 75KW-102HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0060-7, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0060-7, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0060-7, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 55KW-75HP
Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0120-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0120-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0120-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 110KW-150HP
Vui lòng gọi

Top

   (0)