CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LINH PHÁT

Sản phẩm được yêu thích

Biến tần vào 1 Pha 220V, ra 3 pha 380V

Vui lòng gọi

Biến tần vào 1 Pha 220V, ra 3 pha 380V

AC70 T3 280G/315P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 280G/315P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 250G/280P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 250G/280P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 220G/250P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 220G/250P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 200G/220P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 200G/220P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 185G/200P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 185G/200P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 160G/185P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 160G/185P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 132G/160P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 132G/160P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 110G/132P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 110G/132P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 093G/110P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 093G/110P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 075G/093P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 075G/093P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 055G/075P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 055G/075P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 045G/055P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 045G/055P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 037G/045P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 037G/045P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 030G/037P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 030G/037P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 022G/030P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 022G/030P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 018G/022P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 018G/022P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 015G/018P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 015G/018P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 011G/015P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 011G/015P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 7R5G/011P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 7R5G/011P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 5R5G/7R5P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 5R5G/7R5P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 004G/5R5P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 004G/5R5P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

AC70 T3 2R2G/004P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Vui lòng gọi

AC70 T3 2R2G/004P , BIẾN TẦN VEICHI AC70

Danh sách sản phẩm

Sửa Biến tần WINNER Q9000 , Biến tần Q9000-C-3744B

Vui lòng gọi

Sửa Biến tần WINNER Q9000 , Biến tần Q9000-C-3744B

Sửa Biến tần KEB COMBIVERT F5 , Biến tần KEB 26F5GOU-YQ1H

Vui lòng gọi

Sửa Biến tần KEB COMBIVERT F5 , Biến tần KEB 26F5GOU-YQ1H

Sửa biến tần Holip HLP-A , sửa biến tần HLPA 001543B

Vui lòng gọi

Sửa biến tần Holip HLP-A , sửa biến tần HLPA 001543B

Bộ điều khiển tốc độ cho động cơ 1 pha 220v

Vui lòng gọi

Bộ điều khiển tốc độ cho động cơ 1 pha 220v

Bộ điều khiển tốc độ cho motor 1 pha 220v

Vui lòng gọi

Bộ điều khiển tốc độ cho motor 1 pha 220v

Bộ biến tần điều khiển tốc độ cho motor 1 pha 220v

Vui lòng gọi

Bộ biến tần điều khiển tốc độ cho motor 1 pha 220v

Biến tần điều khiển tốc độ cho motor 1 pha 220v

Vui lòng gọi

Biến tần điều khiển tốc độ cho motor 1 pha 220v

Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ 1 pha 220v

Vui lòng gọi

Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ 1 pha 220v

Biến tần vào 1 pha 220v ra 1 pha 220v chạy cho động cơ 1 pha 220v

Vui lòng gọi

Biến tần vào 1 pha 220v ra 1 pha 220v chạy cho động cơ 1 pha 220v

Biến tần điều khiển tốc độ động cơ 1 pha cho đông cơ bơm nước

Vui lòng gọi

Biến tần điều khiển tốc độ động cơ 1 pha cho đông cơ bơm nước

Biến tần điều khiển tốc độ động cơ 1 pha chạy quạt

Vui lòng gọi

Biến tần điều khiển tốc độ động cơ 1 pha chạy quạt

Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380V

Vui lòng gọi

Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380V

Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh

Kinh Doanh

0906 710 120

Kỉ Thuật

Kỉ Thuật

0963 922 287

Đăng nhập

Tên đăng nhập / Email

Mật khẩu

Đăng nhập

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

Sản phẩm mới

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2