IGBT Viet Nam, Đại lý phân phối IGBT

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Tin tức nổi bật

Dịch vụ

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Kết nối với chúng tôi

Thống kê truy cập

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0
IGBT Viet Nam, Đại lý phân phối IGBT

IGBT Viet Nam, Đại lý phân phối IGBT

(1 đánh giá)

IGBT

FUJI

IGBT Viet Nam, Đại lý phân phối IGBT

IGBT Viet Nam,  Đại lý phân phối IGBT 


 

Skiip 24NAB125T12 IRFP460LC 
7MBR25SA120 Diode R40 - 12 30A 6mm
CM100TU-24F 2N3055      ST
Sakae 22HP-5 D718       KEC
IRKT 500-12 IRFZ44.  IR
CM75YE13-12F TECHSEM  Thyristors diodes
Y50KKEOT13L01758
MK3P-1 36V MR2920 (H) ZIP7 
KLKD30 VN330SP
KLKD25 triac M25JZ51
KLKD15 SEMIKRON SKKQ 1200/18E
J2-Q0 4A-D AMIS 690.3-21265
DDB6U104N16RR TNY-264
CM75TJA-24FA A69258    TCO
CR14250SE A68063    TCO
SCR SKKT 162/16E A68064    TCO
SCR SKKT 92B/12E A69157    TCO
C639 Diot KBPC 810
BC 32725 TOP247FN
BC 33740 IKW50N60T 
C2542 IKW75N60T 
IRG4BC30UD BSM50GD120DN2-B10 
K1120 MDD95-16N1B
DE 940 MUR3020PT OPTO W314
L7912CV, WCC080015, MOROCCO OPTO W341
MC33166T Semikron SKiM270GD176D
C3N60C3D 7MBI75SA-120B  
CM75TU-24H  BTS432E
Diod zener BZX 5V6 NLAJ031
Diod zener BZX 85c EPSON D1370500A2
SKKH 27/16E FR40R12KE3
  FF450R12KT4
SCR 5STP27H1800 ABB PGH20016AM
SCR 5STP27H1800 ABB
5STP06D/2800/620A
5STP24H2800
9R500C HAB144
TT105N12KOCOHK -W98624-S1002-C5  Eupec T719N16TOF
NGTC3 500A 1000V     TRINT
RS9AC 2000A 800V   
RS75AQ 630A 1000V   
Transistor 2S(5200)-- 2SC5200/2SA1943 
TEN20 2411 Transistor B649A
DB35-16 Transistor D669A
FS450R12KE3 Transisto C1384
SKKH 500/16E                          U16C20 C  MOSPEC    TO-220     
SKKH 500/18E                            SG3526N  ON   DIP18 
SKKH 250/16E                          ULN2002A
SKKH 250/18E    PC410L
CP20TD1 12A WE-Y1(P3-31), TSSOP20tp 4.4mm
SKKT250/18E LM317  SOT223  
CP10TD1 24A   T6816    
FS75R12KE3-B3  TL084BC  
kiip 25AC126V1  transistor TIP41CG
BSM25GD120DN2 diode KBPL 606
BSM15GD120DN2 SKKR400-2  
BSM150GB120 IC TNY 280PN  
A3120 sop Powerex BS08D (08D - D1) 
PC457L 6MBP150RTC060-01 FUJI
VUO82 16NO Vishay  MCB RCEC 750
UA9636 SKKT 570/18E
UA9637 Semikron SKM200GB176D 
ULN2065B KP800A, 1003067 
BD676A Semikron SKKH132/22E2 
IRF640 Semikron SKKH57/22E-H4
BUW48 MDS160-16 Siling  
Skiip 83AC12IT1 Fuji 7MBI75SA-120B 
SH2A027-1 SKKT 570/18E 
RS9 AC1000V 1400A P107-2 BC100KA    40N60   FSC   TO-3P  
RS9 AC1000V 1200A P107-2 BC100KA   MT3516    WTE   DIP5  5PCS
7MBR25NF120 SKBPC5016   SEP   DIP5  5PCS
skiip 83AHB15T1  FF400R12KE3-S5
skiip 83AC12IT1  FF400R12KE3
SH2A027-1  FF450R12KE3-S5
7MBR25NE120  Biến trở Spectrol 534-1-1
TOP232-SOP  HIP4082IP  INTERSIL  
3NE1 435-2 HUF75639P3 FSC 
RS9 AC 800V 800A  IGBT FR40R12KE3 
RS9 AC 1000V 1800A  IR2233J  
RS9 AC 1000V 630A  RUR15100 
NGTC3 500A AC 1000V  L4977A  ST  
3X16K PP00068 3 0903 KA5M0365R   
P089 A2003 HCPL-6531 
SKIIP  513GB-173CT VSLY5850  
A  316  SOP A6531A
PC 923  SOP BOURNS H-46    
M 82019FP Cosmos TOPVR RV24YN 20S - B202
RS7M AC500V 800A BC100 KA   SKM100GB173D   
RSG AC500V 1000A BC100 KA  SkiiP513GB173CT   
RS7N-P AC500V 1800A BC100 KA  SKKH 172/20E 
RS7N-P AC500V 2000A BC100 KA  SKKH 172/18E 
ZSP5208-001G-1000BZ3-11-26F  Mitsubishi PM50CL1A120   
HB125 INFINEON D4810N22T V1393 2787  
HC74A INFINEON D4810N22T V1393 2787  
A2611 BUSSMANN 170M6471   2000A (IR500-200KA) BKN/65  
P203T Infineon FF400R17KE3   
MAX4622 Infineon FF450R17KE3
HC02A SKiip22AC126V1 
HC125 FS75R12KE3-B3   
HC32 FS100R12KE3-B3 
HC4053 Siemens A5E00714561 + FS225R12KE3-S1
78L05 HCPL-786J AVAGO 13+ SOP 
FST3345 PS2805-4  NEC  09+  SOP16  
W611V149 HCNW4506-500E  AVAGO  10+ SOP  
P701 TO-247 Bussmann - model 170M5013; 700A/690V ~ 700V
RS9AC 800V     800A Bussmann - model 170M5015; 700A/690V ~ 700V
RS9AC 1000V  1800A Bussmann - model 170M3813; 125A/690V ~ 700V
RS9AC 1000V   630A SkiiP513GB173CT
NGTC500A AC 1000V LA 125 - P/SP1S 
2SC3320 K50T60 
Mitsu PM150RSE SCR PHT25016
 2MBI200N060  7MBR15SA120J-70 
2MBI300N060  Semikron SKiM270GD176D 
VUO82-16NO7    A3150 
K1317 (3K4)  Diode PD160N16   
STK625-720MB Semikron SKD 145/16 
PS22056 SKKQ1200/18E
110L2G43 SKKQ3000/14E 
CM50E3U 24H T588N16TOF 1U3
SKKT 106/16E   Mitsubishi CM25YE13-12H
2MBI75N-120    Analog 284J
SCR  SP48P36 Infineon FP35R12KT4-B16-ENG
7MBR50SB120 SKM200GAH123DKL 
7MBR35SB120 Diode ABB 5SDD 0120C0200
7MBR25SA120 SKiM601GD126DM  
FP75R12KE3 FZ600R12KE3
FP75R12KT3 CM400HU-24F Mitsubishi
FP50R12KE3 Infinion TT215N22KOF
FP100R12KT4 Infinion TT520N22KOF 790
SKD 115/16 CM600HA-24H  Mitsubishi 
PHT25016  FS300R12KE3-S1
LM2642MTC  Infineon FP35R12W2T4  
6MBP75R5060  PM300DSA060
Skiip 11NAB126V1 7MBR25SA120 
TOPVR RV24YN 20S - B502  FP50R12KT3
TOPVR RV24YN 20S - B202  FP75R12KT3
COSMOS PV24YN20SB103-10KOHM FR100R12KT3
Hitachi MBN400GR12A Skiip 613 GB 123 CT SEMIKRON
SkiiP 83AC 12iT1 A1601
SkiiP 83AHB 15T1 MEXICO BOURNS 3590S-2-502L
PD160N16  FF450R12KE4
HCPL-7800 ---------- A 7800 TD140N18KOF 
BC847B  SKM200GB174D 
T6816 TECHSEM Thyristors diodes Y50KKEOT13L01758  
LM2642MTC  Mosfet APT50M38JFLL   
7MBR100SB060 Infineon FP15R12W1T4 
FZ1200R16KF4-S1 IC 3843  
PM150RSA060 PS21997-4 MITSUBISH  
PT150S8A TC4429
MS1250D225NA  SKIM455GD12T4DM1 (Vacon 90KW)
  SKM195GAL123D (Vacon 90KW)
CM600HA-24H 7MBR50SB120-50
Ferraz K300550 1250V 450A SEMIKRON SKKQ 3000/18E
Seimen Fuse 3NE3336 Fuji 6MBI15S-120
nayang K300550 1250V 450A K3004
A970GOT-SBA  MIC4426YN
FMG2G100US60  SKD160/16 SEMIKRON
FP35R12W2T4     NELL NKT250/16
CM200DY24 24H    DF100AA160   
SKM200GB12BDN2   CM200DY-12H
IRF7343   SKIM270GD176D
IRF7103    Tụ  EPCOS B43456-S0568-M1 420V 5600uF
MM74HC574WM   3X16K PP00068 3 0903
PCA82C250R  FS300R12KE3-S1 (TEN)
TPN302    7MBR25SA120 
TOP225YN    2MBI 75N120 
P6KE200A    7MBR35SB120 
DIODE 5819  FP50R12KE3
BC857C   7MBR25SA120       
6N137   SKIIP83AH15              Semikron
1.5KE 30A MS9900NL   DIP-64    
SKKD162/16E H606016   DIP-8        
DP75H1200T 7MBR50NE060      
74HCT10D 2MBI200U4H-120
6N137   PM150CLA120-203G 
NEC JAPAN 043256BCZ-70LL   SKM300GAL128D
MR2920  FF450R12KT4
SD3SBA60  PGH20016AM
BYV26C  9R500C HAB144
Bussmann 6.3A    Eupec T719N16TOF
A333J   TC4429
UC3844  ON   K40T1202
TL2844  ON    A3120
BSM100GD120DN2  F3120
TT105N12KOCOHK  SKIM455GD12T4DM1
Skiip 38AC12T4V1 SKM195GAL123D
7MBR25NE120 7MBR50SB120-50
7MBR25NF120 7MBR10SB120-70
CM165YE4-12F     INFINEON - FP15R12KE3
7MBR50NE060 RK7002A      
7MBR50NF060 SEMIKRON SKKQ 3000/18E
SEMIKRON SKD 33/16 Fuji 6MBI15S-120
7MBI100U4E-120-50   FUJI  K3004  T0-220
A3120   MIC4426YN   DIP-8
VN330SP 399330251 MAL DF100AA160
Tranjitor  ZTX657 CM200DY-12H
Tranjitor  ZTX757 ADC121SO21         
Mosfet FB38n20d  AMC1200       
 IGBT  IRG4BC20KD M51996AFP       
IGBT  IRG4BC30W TL074I           
IGBT  IRGB10B60KD P840A4904             
MDD95-16N1B   J2-Q03A-C           
Diode IXYS DSE 160-06A  15J311         
MTP30P05 SKET400/18E - 1800V-400A  
P60NF06 MG400V2YS60A - 1700V-400A 
SIPEX SP491EEN 1108HLB867 D300498 

 


Cellphone :        0906 710 120
                          0963 92 22 87

 

Email  :    linhphattech@gmail.com

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)