BIÊN TẦN DELIXI

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Tin tức nổi bật

Dịch vụ

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Kết nối với chúng tôi

Thống kê truy cập

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BIÊN TẦN DELIXI

mỗi trang
Biến tần DELIXI CDI-E180G630T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G630T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G630T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 630KW-857HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G500T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G500T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G500T4L , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 500KW-680HP
Biến tần DELIXI CDI-E180P500T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180P500T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180P500T4L , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 500KW-680HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G400T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G400T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G400T4L , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 400KW-544HP
Biến tần DELIXI CDI-E180P400T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180P400T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180P400T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 400KW-544HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G375T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G375T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G375T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 375KW-510HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G355/P375T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G355/P375T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G355/P375T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 355/375KW-483/510HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G315/P355T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G315/P355T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G315/P355T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 315/355KW-428/483HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G280/P315T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G280/P315T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G280/P315T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 280/315KW-381/428HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G250/P280T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G250/P280T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G250/P280T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 250/280KW-340/381HP
Biến tần DELIXI CDI-E180P250T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180P250T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180P250T4L , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 250KW-340HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G220T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G220T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G220T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 220KW-299HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G200/P220T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G200/P220T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G200/P220T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 200/220KW-272/299HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G185/P200T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G185/P200T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G185/P200T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 185/200KW-252/272HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G160/P185T4 , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G160/P185T4 , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G160/P185T4 , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 160/185KW-218/252HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G132/P160T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G132/P160T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G132/P160T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 132/160KW-180/218HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G110/P132T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G110/P132T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G110/P132T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 110/132KW-150/180HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G093/P110T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G093/P110T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G093/P110T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 93/110KW-126/150HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G075/P093T4 , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G075/P093T4 , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G075/P093T4 , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 75/93KW-102/126HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G055/P075T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G055/P075T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G055/P075T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 55/75KW-75/102HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G045/P055T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G045/P055T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G045/P055T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 45/55KW-61/75HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G037/P045T4 , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G037/P045T4 , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G037/P045T4 , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 37/45KW-50/61HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G030/P037T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G030/P037T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G030/P037T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 30/37KW-41/50HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G022/P030T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G022/P030T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G022/P030T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 22/30KW-30/41HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G018.5/P022T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G018.5/P022T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G018.5/P022T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 18.5/22KW-25/30HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G015/P018.5T4BL, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G015/P018.5T4BL, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G015/P018.5T4BL, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 15/18.5KW-20/25HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G011/P015T4BL, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G011/P015T4BL, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G011/P015T4BL, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 11/15KW-15/20HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G011MT4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G011MT4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G011MT4B , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 11KW-15HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G7R5/P011T4B, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G7R5/P011T4B, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G7R5/P011T4B, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 7.5/11KW-10/15HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G5R5/P7R5T4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G5R5/P7R5T4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G5R5/P7R5T4B , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 5.5/7.5KW-7.5/10HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G5R5MT4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G5R5MT4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G5R5MT4B , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 5.5KW-7.5HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G3R7/P5R5T4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G3R7/P5R5T4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G3R7/P5R5T4B , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 3.7/5.5KW-5/7.5HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G2R2T4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G2R2T4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G2R2T4B , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 2.2KW-3HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G1R5T4B, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G1R5T4B, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G1R5T4B, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1.5KW-2HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G0R75T4B, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G0R75T4B, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G0R75T4B, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 0.75KW-1HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G030T2, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G030T2, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G030T2, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 220V, Output: 3 Pha 380V Công suất 030KW-41HP

Top

   (0)