Cung cấp Biến tần , dịch vụ sửa biến tấn

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Tin tức nổi bật

Dịch vụ

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Kết nối với chúng tôi

Thống kê truy cập

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Sản phẩm

mỗi trang
Biến tần KCLY KOC600-132G/160PT4-B

Biến tần KCLY KOC600-132G/160PT4-B

 

 

 

 

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-132G/160PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 132/160KW

Biến tần KCLY KOC600-110G/132PT4-B HOT

Biến tần KCLY KOC600-110G/132PT4-B

 

 

 

 

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-110G/132PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 110/132KW

Biến tần KCLY KOC600-090G/110PT4-B HOT

Biến tần KCLY KOC600-090G/110PT4-B

 

 

 

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-090G/110PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 90/110KW

Biến tần KCLY KOC600-075G/090PT4-B HOT

Biến tần KCLY KOC600-075G/090PT4-B

 

 

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-075G/090PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 75/90KW

Biến tần KCLY KOC600-055G/075PT4-B HOT

Biến tần KCLY KOC600-055G/075PT4-B

 

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-055G/075PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 55/75KW

Biến tần KCLY KOC600-045G/055PT4-B HOT

Biến tần KCLY KOC600-045G/055PT4-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-045G/055PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 45/55KW

Biến tần KCLY KOC600-037G/045PT4-B

Biến tần KCLY KOC600-037G/045PT4-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-037G/045PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 37/45KW

Biến tần KCLY KOC600-030G/037PT4-B HOT

Biến tần KCLY KOC600-030G/037PT4-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-030G/037PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 30/37KW

Biến tần KCLY KOC600-022G/030PT4-B HOT

Biến tần KCLY KOC600-022G/030PT4-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-022G/030PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 22/30KW

Biến tần KCLY KOC600-018G/022PT4-B HOT

Biến tần KCLY KOC600-018G/022PT4-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-018G/022PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 18.5/22KW

Biến tần KCLY KOC600-015G/018PT4-B HOT

Biến tần KCLY KOC600-015G/018PT4-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-015G/018PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 15/18KW

Biến tần KCLY KOC600-011G/015PT4-B HOT

Biến tần KCLY KOC600-011G/015PT4-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-011G/015PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 11/15 KW

Biến tần KCLY KOC600-7R5G/011PT4-B HOT

Biến tần KCLY KOC600-7R5G/011PT4-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-7R5G/011PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 7.5/11 KW

Biến tần KCLY KOC600-5R5G/7R5PT4-B

Biến tần KCLY KOC600-5R5G/7R5PT4-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-5R5G/7R5PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 5.5/7.5 KW

Biến tần KCLY KOC600-4R0G/5R5PT4-B

Biến tần KCLY KOC600-4R0G/5R5PT4-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-4R0G/5R5PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 4/5.5 KW

Biến tần KCLY KOC600-3R7G/5R5PT4-B

Biến tần KCLY KOC600-3R7G/5R5PT4-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-3R7G/5R5PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 3.7/5.5 KW

Biến tần KCLY KOC600-2R2G/4R0PT4-B

Biến tần KCLY KOC600-2R2G/4R0PT4-B

 

 

 

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-2R2G/4R0PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 2.2 KW

Biến tần KCLY KOC600-2R2G/3R7PT4-B

Biến tần KCLY KOC600-2R2G/3R7PT4-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-2R2G/3R7PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 2.2 KW

Biến tần KCLY KOC600-1R5G/2R2PT4-B

Biến tần KCLY KOC600-1R5G/2R2PT4-B

 

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-1R5G/2R2PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 1.5 KW

Biến tần KCLY KOC600-R75G/1R5PT4-B

Biến tần KCLY KOC600-R75G/1R5PT4-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600, Biến tần KCLY KOC600-R75G/1R5PT4-B

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 0.75 KW

Biến tần KCLY KOC100-2R2T4-B

Biến tần KCLY KOC100-2R2T4-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC100, Biến tần KCLY KOC100-2R2T4-B

Biến tần KCLY KOC100 được thiết kế nhỏ gọn

Điện áp vào: 3 pha 3800V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 2.2 KW

 

Biến tần KCLY KOC100-1R5T4 -B

Biến tần KCLY KOC100-1R5T4 -B

 

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC100, Biến tần KCLY KOC100-1R5T4-B

Biến tần KCLY KOC100 được thiết kế nhỏ gọn

Điệnáp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 1.5 KW

 

Biến tần KCLY KOC100-R75T4-B

Biến tần KCLY KOC100-R75T4-B

 

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC100, Biến tần KCLY KOC100-R75T4-B

Biến tần KCLY KOC100 được thiết kế nhỏ gọn

Điện áp vào: 3 pha 380V

Điện áp ra: 3 pha 380V

Công suất: 0.75 KW

 

Biến tần KCLY KOC100-1R5S2-B

Biến tần KCLY KOC100-1R5S2-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC100, Biến tần KCLY KOC100-1R5S2-B

Biến tần KCLY KOC100 được thiết kế nhỏ gọn

Điện áp vào: 1 pha 220V

Điện áp ra: 3 pha 220V

Công suất: 1.5 KW

Biến tần KCLY KOC100-R75S2-B

Biến tần KCLY KOC100-R75S2-B

Biến tần KCLY , Biến tần KCLY KOC100, Biến tần KCLY KOC100-R75S2-B

Biến tần KCLY KOC100 được thiết kế nhỏ gọn

Điện áp vào: 1 pha 220V

Điện áp ra: 3 pha 220V

Công suất: 0.75 KW

sửa biến tần Ingersoll Rand MD500T110G

sửa biến tần Ingersoll Rand MD500T110G

sửa biến tần Ingersoll Rand  MD500T110G

150,000,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)