IGBT FUJI , cung cấp IGBT của hãng Fuji

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Tin tức nổi bật

Dịch vụ

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Kết nối với chúng tôi

Thống kê truy cập

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0
IGBT FUJI , cung cấp IGBT của hãng Fuji

IGBT FUJI , cung cấp IGBT của hãng Fuji

(1 đánh giá)

IGBT FUJI

FUJI

IGBT FUJI , cung cấp IGBT của hãng Fuji

IGBT FUJI , cung cấp IGBT của hãng Fuji

Kết quả hình ảnh cho 7MBI75N-060

  1MBI400U4-120                             1MBI600S-120                                            1MBI600U4-120

1MBH60D-100

1MBH100D-060

1MBH75D-060

1MBH60-100

1MBH100-060

1MBH75-060

FGW30N60VD

FGW25N120VD

FGW30N120HD

FGW30N120H

FGW35N60HD

FGW35N60H

FGW40N120VD

FGW40N120HD

FGW40N120H

FGW50N60VD

FGW50N60HD

FGW50N60H

FGW75N60VD

FGW75N60HD

FGW75N60H

1MBI75L-060

1MBI100L-060

1MBI100L-060

1MBI150NH-060

1MBI150NK-060

1MBI200NK-060

1MBI200NH-060

1MBI300L-060

1MBI400L-060

1MBI600L-060

1MBI600NN-060

1MBI600NP-060

1MBI600LN-060

1MBI600LP-060

1MBI600N-060

1MBI200N-060

1MBI400N-060

1MBI300N-060

1MBI300L-120

1MBI400L-120

1MBI300N-120

1MBI400N-120

1MBI300NN-120

1MBI400NN-120

1MBI300NP-120

1MBI400NP-120

1MBI300LN-120

1MBI400LN-120

1MBI200L-120

1MBI300L-120

1MBI400L-120

1MBI300NA-120

1MBI400NA-120

1MBI300SA-120

1MBI400SA-120

1MBI200S-120

1MBI200U4-120

1MBI400S-120

1MBI300S-120

1MBI600S-120

1MBI600NT-120

1MBI600PX-120

1MBI600PX-140

1MBI600P-120

1MBI600P-140

1MBI300U4-120

1MBI400U4-120

1MBI600U4-120

1MBI400V-120-50

1MBI600V-120-50

1MBI900V-120-50

1MBI400U-120

1MBI600U-120

1MBI600U4B-120

1MBI800U4B-120

1MBI600UB-120

1MBI800UB-120

1MBI1200U4C-120

1MBI1600U4C-120

1MBI2400U4D-120

1MBI3600U4D-120

1MBI1200U4C-170

1MBI1600U4C-170

1MBI2400U4D-170

1MBI3600U4D-170

2.unit two(2U)IGBT:

    

                     2MBI75S-120                              2MBI100N-060                        2MBI100SC-120

    

           2MBI200N-120                               2MBI200U2A-060                           2MBI300P-140

    

               2MBI300U4H-120                            2MBI300VH-170                         2MBI450U4N-120

 

2MBI25L-060

2MBI50L-060

2MBI75L-060

2MBI100L-060

2MBI150L-060

2MBI200L-060

2MBI300L-060

2MBI400L-060

2MBI25L-120

2MBI50L-120

2MBI75L-120

2MBI100L-120

2MBI150L-120

2MBI200L-120

2MBI25J-120

2MBI50J-120

2MBI75J-120

2MBI100J-120

2MBI150J-120

2MBI200J-120

2MBI25J-060

2MBI50J-060

2MBI75J-060

2MBI100J-060

2MBI150J-060

2MBI200J-060

2MBI300J-060

2MBI400J-060

2MBI50N-060

2MBI75N-060

2MBI100N-060

2MBI150N-060

2MBI150NC-060

2MBI200N-060

2MBI300N-060

2MBI400N-060

2MBI600NT-060

2MBI600U2E-060

2MBI600NTD-060

2MBI150U2A-060

2MBI200U2A-060

2MBI300U2B-060

2MBI400U2B-060

2MBI300NB-060

2MBI150NC-060

2MBI100VA-060-50

2MBI150VA-060-50

2MBI200VA-060-50

2MBI300VB-060-50

2MBI400VB-060-50

2MBI400VD-060-50

2MBI600VD-060-50

2MBI600VE-060-50

2MBI50N-120

2MBI100NB-120

2MBI200SB-120

2MBI75S-120

2MBI75U-120

2MBI75UA-120

2MBI100U-120

2MBI100UA-120

2MBI100S-120

2MBI100N-120

2MBI100SC-120

2MBI150SC-120

2MBI100NE-120

2MBI100NC-120

2MBI150NE-120

2MBI150N-120

2MBI150S-120

2MBI200S-120

2MBI200N-120

2MBI150NB-120

2MBI200N-120

2MBI200S-120

2MBI200NB-120

2MBI300N-120

2MBI300S-120

2MBI300NT-120

2MBI300P-140

2MBI300PD-120

2MBI150UA-120

2MBI150UB-120

2MBI200UB-120

2MBI200UC-120

2MBI300UC-120

2MBI200UD-120

2MBI300UD-120

2MBI300UE-120

2MBI450UE-120

2MBI50P-140

2MBI75P-140

2MBI100PC-140

2MBI150PC-140

2MBI200PB-140

2MBI200P-140

2MBI100U4H-170

2MBI150UH-170

2MBI200UH-170

2MBI300UH-170

2MBI400UH-170

2MBI600U4G-170

2MBI800U4G-170

2MBI1400U4G-170

2MBI150U4H-120

2MBI200U4H-120

2MBI300U4H-120

2MBI400U4H-120

2MBI150U4H-170

2MBI200U4H-170

2MBI300U4H-170

2MBI400U4H-170

2MBI200U4D-120

2MBI300U4D-120

2MBI225U4N-120

2MBI300U4N-120

2MBI450U4N-120

2MBI225U4J-120

2MBI300U4J-120

2MBI450U4J-120

2MBI600U4G-120

2MBI800U4G-120

2MBI1200U4G-120

2MBI75U4A-120

2MBI75VA-120-50

2MBI100U4A-120

2MBI100VA-120-50

2MBI150U4A-120

2MBI150VA-120-50

2MBI150U4B-120

2MBI150VB-120-50

2MBI200U4B-120

2MBI200VB-120-50

2MBI200UC-120

2MBI300UC-120

2MBI200U4D-120

2MBI300U4D-120

2MBI300VD-120-50

2MBI400VD-120-50

2MBI200VH-120-50

2MBI300VH-120-50

2MBI450VH-120-50

2MBI225U4N-120

2MBI225VN-120-50

2MBI225U4N-170-50

2MBI300U4N-120-50

2MBI300VN-120-50

2MBI300U4N-170-50

2MBI300VN-170-50

2MBI450U4N-120-50

2MBI450VN-120-50

2MBI450U4N-170-50

2MBI450VN-170-50

2MBI550VN-170-50

2MBI600VN-120-50

2MBI335U4J-120-50

2MBI300U4J-120-50

2MBI450U4J-120-50

2MBI300U4E-120

2MBI300VE-120-50

2MBI450U4E-120

2MBI450VE-120-50

2MBI600VE-120-50

2MBI600U4G-120

2MBI600VG-120

2MBI600U4G-170

2MBI600VG-170E

2MBI800U4G-120

2MBI800VG-120

2MBI800U4G-170

2MBI800VG-170E

2MBI1200U4G-120

2MBI1200VG-120

2MBI1200U4G-170

2MBI1200VG-170E

2MBI225VJ-120-50

2MBI300VJ-120-50

2MBI450VJ-120-50

2MBI550VJ-170-50

2MBI600VJ-120-50

2MBI600VXA-120E-50

2MBI650VXA-170E-50

2MBI900VXA-120P-50

2MBI1000VXB-170E-50

2MBI1400VXB-120P-50

2MBI1400VXB-170E-50

2MBI1400VXB-170P-50

1MBI300U2H060L-50

1MBI200U4H-120L-50

1MBI50U4F-120L-50

1MBI75U4F-120L-50

1MBI100U4F-120L-50

2MBI100HB-120

2MBI150HH-120-50

2MBI200HH-120L-50

1MBI200HH-120L-50

1MBI300HH-120L-50

1MBI400HH-120L-50

4MBI400VG-060R-50

4MBI300VG-120R-50

3.unit six(6U)IGBT:

    

             6MBI75S-120                               6MBI150VB-120-50                      6MBI300U4-120

  

           6MBI450U4-120                            6MBI450V-120-50

6MBI10GS-060

6MBI15GS-060

6MBI20GS-060

6MBI150LB-060

6MBI200LB-060

6MBI300LB-060

6MBI10L-060

6MBI15L-060

6MBI15LS-060

6MBI20L-060

6MBI30L-060

6MBI50L-060

6MBI75L-060

6MBI100L-060

6MBI10GS-060

6MBI15GS-060

6MBI20GS-060

6MBI10UE-060

6MBI15UE-060

6MBI20UE-060

6MBI30UE-060

6MBI50VA-060-50

6MBI75VA-060-50

6MBI100VA-060-50

6MBI75U2A-060

6MBI100U2B-060

6MBI150U2B-060

6MBI150VB-060

6MBI50VW-060-50

6MBI75VW-060-50

6MBI100VW-060-50

6MBI150VX-060-50

6MBI8L-120

6MBI15L-120

6MBI25L-120

6MBI25LB-120

6MBI50L-120

6MBI50J-120

6MBI25J-120

6MBI10UF-120

6MBI15UF-120

6MBI25UF-120

6MBI35UF-120

6MBI50UF-060

6MBI10S-120

6MBI15S-120

6MBI25S-120

6MBI35S-120

6MBI50S-120

6MBI75S-120

6MBI100S-120

6MBI50S-140

6MBI75S-140

6MBI100S-140

6MBI75S-060

6MBI100S-060

6MBI50VA-060-50

6MBI35U4A-120

6MBI50U4A-120

6MBI75U4A-120

6MBI50VA-120-50

6MBI75VA-120-50

6MBI100VA-120-50

6MBI75U4B-120

6MBI100U4B-120

6MBI100VB-120-50

6MBI100U4B-170

6MBI150U4B-120

6MBI150VB-120-50

6MBI150U4B-170

6MBI180VB-120-50

6MBI180VB-120-55

6MBI50VW-120-50

6MBI75VW-120-50

6MBI100VW-120-50

6MBI100VX-120-50

6MBI150VX-120-50

6MBI180VX-120-50

6MBI180VX-120-55

6MBI50UA-120

6MBI50UA-120

6MBI75UA-120

6MBI75U2A-060

6MBI75UB-120

6MBI100U2B-060

6MBI150U2B-060

6MBI200U2B-060

6MBI300U2B-060

6MBI100UB-120

6MBI150UB-120

6MBI75UB-170

6MBI100UB-170

6MBI75UC-120

6MBI100UC-120

6MBI150U-120

6MBI150U-170

6MBI75U2A-060

6MBI100U2B-060

6MBI150U2B-060

6MBI35U4A-120

6MBI50U4A-120

6MBI75U4A-120

6MBI75U4B-120

6MBI100U4B-120

6MBI150U4B-120

6MBI75UC-120

6MBI100UC-120

6MBI100U4B-170

6MBI150U4B-170

6MBI225U4-120

6MBI300U4-120

6MBI450U4-120

6MBI225U-120

6MBI300U-120

6MBI450U-120

6MBI225V-120-50

6MBI300V-120-50

6MBI450V-120-50

6MBI550V-120-50

6MBI225U4-170

6MBI300U4-170

6MBI450U4-170

6MBI225U-170

6MBI300U-170

6MBI450U-170

6MBI225V-170-50

6MBI300V-170-50

6MBI450V-170-50

6MBI550V-170-50

4 unit four (4U) IGBT:

4MBI75T-060            4MBI100T-060           4MBI150T-060            4MBI200T-060

5.PIM module (rectifier + inverter):

     

          7MBI75SA-120B                                7MBR15NE120                          7MBR25SA120

    

              7MBR35SB120                           7MBR50NF060                                     7MBR100U4B120 

7MBR30U2A060

7MBR50U2A060

7MBR50VA060-50

7MBR75U2B060

7MBR75VB060-50

7MBR100U2B060

7MBR100VB060-50

7MBR50VP060-50

7MBR75VP060-50

7MBR100VP060-50

7MBR100VR060-50

7MBR150VR060-50

7MBR100VZ060-50

7MBR10UF060

7MBR15UF060

7MBR20UF060

7MBR30UF060

7MBR10UF120

7MBR15UF120

7MBR10SA120

7MBR15SA120

7MBR25SA120

7MBR25UA120

7MBR10SA140

7MBR15SA140

7MBR25SA140

7MBR30SA060

7MBR50SA060

7MBR30U2A060

7MBR50U2A060

7MBR35UA120

7MBR50UA120

7MBR50SB060

7MBR75SB060

7MBR100SB060

7MBR75U2B060

7MBR100U2B060

7MBR35SB120

7MBR50SB120

7MBR35UB120

7MBR50UB120

7MBR75UB120

7MBR100UB120

7MBR35SB140

7MBR50SB140

7MBR75U4B120

7MBR100U4B120

7MBI75N-060

7MBI100N-060

7MBI40N-120

7MBI50N-120

7MBR30NF060

7MBR50NF060

7MBR10NF120

7MBR15NF120

7MBR25NF120

7MBR30NE060

7MBR50NE060

7MBR10NE120

7MBR15NE120

7MBR25NE120

7MBR25UA120

7MBR25VA120-50

7MBR35UA120

7MBR35VA120-50

7MBR50UA120

7MBR35UB120

7MBR35VB120-50

7MBR50UB120

7MBR50VB120-50

7MBR75U4B120

7MBR75VB120-50

7MBR100U4B120

7MBR25VM120-50

7MBR25VP120-50

7MBR35VM120-50

7MBR50VM120-50

7MBR50VP120-50

7MBR50VN120-50

7MBR50VR120-50

7MBR75VN120-50

7MBR75VR120-50

7MBR100VN120-50

7MBR100VR120-50

7MBR150VN120-50

7MBR150VR120-50

7MBR25VW120-50

7MBR35VW120-50

7MBR50VW120-50

7MBR50VX120-50

7MBR50VZ120-50

7MBR75VX120-50

7MBR100VX120-50

7MBR150VX120-50

7MBR150VZ120-50

6.IPM module (+ protection drive inverter +):

   

                 7MBP150RA120                                       7MBP150RA120(1)

 

6MBP15RH060

6MBP20RH060

6MBP30RH060

6MBP50RA060

6MBP75RA060

6MBP100RA060

6MBP150RA060

6MBP200RA060

6MBP300RA060

7MBP200RA060

7MBP300RA060

6MBP50RTB060

6MBP75RTB060

6MBP100RTB060

6MBP150RTB060

6MBP15RA120

6MBP25RA120

6MBP50RA120

6MBP75RA120

6MBP100RA120

6MBP150RA120

7MBP25RA120

7MBP50RA120

7MBP75RA120

7MBP100RA120

7MBP150RA120

6MBP50RTJ060

6MBP75RTJ060

6MBP100RTJ060

6MBP150RTJ060

7MBP50RTJ060

7MBP75RTJ060

7MBP100RTJ060

7MBP150RTJ060

6MBP50TEA060

6MBP75TEA060

6MBP100TEA060

6MBP150TEA060

7MBP50TEA060

7MBP75TEA060

7MBP100TEA060

7MBP150TEA060

6MBP20VAA060-50

6MBP30VAA060-50

6MBP50VAA060-50

6MBP50VBA060-50

6MBP75VBA060-50

6MBP50VDA060-50

6MBP75VDA060-50

6MBP100VDA060-50

6MBP150VDA060-50

6MBP200VDA060-50

7MBP50VDA060-50

7MBP75VDA060-50

7MBP100VDA060-50

7MBP150VDA060-50

7MBP200VDA060-50

6MBP200VEA060-50

6MBP300VEA060-50

6MBP400VEA060-50

7MBP200VEA060-50

7MBP300VEA060-50

7MBP400VEA060-50

6MBP25RJ120

6MBP50RJ120

6MB75RJ120

7MBP25RJ120

7MBP50RJ120

7MB75RJ120

6MBP25TEA120

6MBP50TEA120

6MBP75TEA120

6MBP10VAA120-50

6MBP15VAA120-50

6MBP25VAA120-50

6MBP25VBA120-50

6MBP35VBA120-50

6MBP50VBA120-50

6MBP25VDA120-50

6MBP35VDA120-50

6MBP50VDA120-50

6MBP75VDA120-50

6MBP100VDA120-50

7MBP25VDA120-50

7MBP35VDA120-50

7MBP50VDA120-50

7MBP75VDA120-50

7MBP100VDA120-50

6MBP100VEA120-50

6MBP150VEA120-50

6MBP200VEA120-50

7MBP100VEA120-50

7MBP150VEA120-50

7MBP200VEA120-50

6MBP50RS120

6MBP75RS120

6MBP100RS120

6MBP50RSA120

6MBP75RSA120

6MBP100RSA120

6MBP150RSA120

7 bridge rectifier:

                     6RI75G-160

 

 

6RI50P-080

6RI75P-080

6RI100P-080

6RI50P-160

6RI75P-160

6RI100P-160

6RI1MBI50P-080

6RI1MBI75P-080

6RI1MBI100P-080

6RI1MBI50P-160

6RI1MBI75P-160

6RI1MBI100P-160

6RI1MBI125P-160

6RI30E-060

6RI50E-060

6RI75E-060

6RI100E-060

6RI150E-060

6RI30E-080

6RI50E-080

6RI75E-080

6RI100E-080

6RI150E-080

6RI30G-120

6RI30G-160

6RI75G-160

6RI75G-120

6RI75G-120B

6RI100G-120

6RI100G-120B

6RI75G-160B

6RI100G-160

6RI100G-160B

3R3TI20E-080

3R3TI30E-080

3R3TI60E-080

4R3TI20Y-080

4R3TI30Y-080

4R3TI60Y-080

6R1TI30Y-080

8 diode module:

2RI60E-060

2RI100E-060

2RI150E-060

2RI250E-060

2RI60E-080

2RI100E-080

2RI150E-080

2RI250E-080

2RI60G-120

2RI100G-120

2RI60G-160

2RI100G-160

2FI50A-030C

2FI50A-030N

2FI50A-030D

2FI50F-030C

2FI50F-030N

2FI50F-030D

2FI100A-030C

2FI100A-030N

2FI100A-030D

2FI100F-030C

2FI100F-030N

2FI100F-030D

1FI150B-060

1FI250B-060

2FI50A-060C

2FI50A-060N

2FI50A-060D

2FI50F-060C

2FI50F-060N

2FI50F-060D

2FI100A-060C

2FI100A-060N

2FI100A-060D

2FI100F-060C

2FI100F-060N

2FI100F-060D

2FI200A-060C

2FI200A-060N

2FI200A-060D

2FI300A-060

2FI50G-100C

2FI50G-100N

2FI50G-100D

2FI100G-100C

2FI100G-100N

2FI100G-100D

9 flat silicon controlled rectifier:

  

                      EGP26-13A.2                                                EGP26-13A.4

 

 

EGN13-16

EGN14-08

EGP04-25

EGP13-16

EGP14-08

EGR03-25

EGR13-16

 EGS03-40

EGN24-06

EGN24-08

EGN26-08

EGP26-13A

EGP26-13B

10 Darlington (GTR) module:

    

                             1D600A-030                                    2DI100Z-100                                            2DI300A-050

 

 

1DI30F-050

1DI30MA-050

1DI50MA-050

1SI50A-050

1SI50H-055

1DI50H-055

1DI50K-055

1DI75E-055

1DI75F-055

1DI100E-055

1DI100MA-050

1DI200MA-050

1DI300M-050

1DI300MN-050

1MI300MP-050

1DI400M-050

1DI400A-060

1DI400MN-050

1DI400MP-050

1DI200H-055

1SI50A-050

ET1275

ET109

ET127

2SD1066

ET201

ET213

ET214

ET225

ET1255

1D100A-1K

ET227

ET439

1DI50A-1K

ET1273

1DI10A-120

1DI50E-120

1DI50F-120

1DI50H-120

1DI75A-120

1DI75E-120

1DI75H-120

1DI100F-120

1DI150GF-100

1DI150D-100

1DI150M-120

1DI200E-055

1DI200K-055

1DI240A-055

1DI240A-060

1DI480A-055

1DI200A-030

1DI300A-030

ETF81-050

ETG81-050A

ETK81-050

ETK85-050

ETL81-050

ETN35-030

ETM36-030

ETN36-030

ETN85-050

ETN01-055

ETN31-055

ETN81-055

1DI30F-100

1DI50F-100

1DI75E-100

1DI75F-100

1DI200Z-100

1DI300D-100

1DI300Z-100

1DI400D-100

1SI10A-100

1SI50A-100

1SI100A-100

1DI200ZP-120

1DI200ZN-120

1DI300B-120

1DI300A-120

1DI300A-140

1DI300X-120

1DI300G-120

1DI300M-120

1DI300M-140

1DI300MN-120

1DI300MP-120

1DI300MN-140

1DI300MP-140

1DI400A-120

1DI400X-120

1DI400MN-120

1DI400MP-120

1DI800A-120

EVG31-050A

EVG33-050

EVF31H-050

EVF31T-050A

EVK31-050

EVK71-050

EVM31-050A

EVM32-050A

EVL31-055

EVL32-055

2DI75A-140

2DI75Z-120

2DI75Z-140

2DI75Z-100

2DI100M-120

2DI100A-120

2DI100A-140

2DI100MA-120

2DI100Z-120

2DI100Z-140

2DI150A-120

2DI150M-120

2DI150MA-120

2DI150Z-120

2DI150Z-100

EV1234

EV1234M

EV1234F

EV1255

EV1274

2DI20A-1K

EV1298

6DI50MB-050

6DI75A-050

6DI75MA-050

6DI85A-060

6DI85MA-060

6DI75MB-050

6DI100A-050

6DI100M-050

6DI100MA-055

6DI100AH-050

6DI30A-050

6DI30A-060

6DI30B-050

6DI30M-050

6DI30MA-050

6DI50B-050

6DI50C-050

6DI50M-050

6DI50MA-050

6DI50A-050

6DI120A-060

6DI120D-060

6DI120C-060

6DI150A-060

6DI150AH-050

6DI150A-050

6DI75A-050ELX

6DI50A-120ELX

6DI10A-120

6DI15A-120

6DI15M-120

6DI30A-120

6DI30M-120

6DI30Z-120

6DI50M-120

6DI50Z-120

6DI10A-050

6DI10MS-050

6DI15Z-050

6DI15A-050

6DI15MS-050

6DI15S-050

6DI15S-050D

6DI15S-050C

6DI20C-050

6DI20MS-050

2DI30M-050

2DI50M-050

2DI75M-050

2DI100M-050

2DI150M-050

2DI200M-050

2DI300M-050

6DI30M-050

6DI50M-050

6DI75M-050

6DI100M-050

2DI50M-120

2DI75M-120

2DI100M-120

2DI150M-120

1DI200M-120

1DI300M-120

2DI30Z-120

2DI50Z-120

2DI75Z-120

2DI100Z-120

2DI150Z-120

2DI30Z-100

2DI50Z-100

2DI75Z-100

2DI100Z-100

2DI150Z-100

1DI200Z-120

1DI300Z-120

1DI200Z-100

1DI300Z-100

6DI15S-050

2DI30D-050A

2DI50D-050A

2DI75D-050A

2DI100D-050A

2DI150D-050A

2DI200A-050A

2DI300A-050A

2DI100D-050

2DI150D-050

2DI200A-050

2DI300A-050

6DI15A-050

6DI20C-050

6DI30A-050

6DI50C-050

6DI75A-050

6DI100A-050

6DI50A-050

6DI85A-050

6DI15A-060

6DI20C-060

6DI30A-060

6DI50C-060

6DI75A-060

6DI100A-060

6DI50A-060

6DI85A-060

1DI300A-120

1DI400A-120

1DI200ZN-120

1DI200ZP-120

1DI300ZN-120

1DI300ZP-120

1D500A-030

1D600A-030

1D500A-030A

1D600A-030A

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)