Sữa Biến tần CHF100A đa năng thông dụng

Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: INVT
Sữa Biến tần CHF100A đa năng thông dụng

 Sữa Biến tần CHF100A đa năng thông dụng

 

CHF100-1R5G-S2 CHF100A-1R5G-S2  
CHF100-1R5G-S2 CHF100A-2R2G-S2
1AC 220V ±15%  Snigle phase 
CHF100-1R5G-S2  220V±15%  
CHF100-2R2G-S2  CHF100A-0R7G-2 
3AC 220V ±15%  CHF100A-1R5G-2  
CHF100-0R7G-2 CHF100A-2R2G-2 
CHF100-1R5G-2  CHF100A-004G-2
CHF100-2R2G-2  3-phase 
CHF100-004G-2  220V±15%
CHF100-5R5G-2  CHF100A-5R5G-2  
CHF100-7R5G-2  CHF100A-7R5G-2
CHF100-011G-2 CHF100A-011G-2 
CHF100-015G-2  CHF100A-015G-2
CHF100-018G-2  CHF100A-018G-2  
CHF100-022G-2  CHF100A-022G-2 
CHF100-030G-2  CHF100A-030G-2  
CHF100-037G-2  CHF100A-037G-2
CHF100-045G-2 CHF100A-045G-2  
3AC 380V ±15%  CHF100A-055G-2 
CHF100-0R7G-4  CHF100A-0R7G-4  
CHF100-1R5G-4 CHF100A-1R5G-4  
CHF100-2R2G-4  CHF100A-2R2G-4  
CHF100-004G/5R5P-4 CHF100A-004G/5R5P-4  
CHF100-5R5G/7R5P-4   CHF100A-5R5G/7R5P-4  
CHF100-7R5G/011P-4  CHF100A-7R5G/011P-4  
CHF100-011G/015P-4  CHF100A-011G/015P-4 
CHF100-015G/018P-4 CHF100A-015G/018P-4 
CHF100-018G/022P-4  CHF100A-018G/022P-4 
CHF100-022G/030P-4 CHF100A-022G/030P-4 
CHF100-030G/037P-4  CHF100A-030G/037P-4 
CHF100-037G/045P-4  CHF100A-037G/045P-4  
CHF100-045G/055P-4  CHF100A-045G/055P-4 
CHF100-055G/075P-4  CHF100A-055G/075P-4 
CHF100-075G/090P-4  CHF100A-075G/090P-4  
CHF100-090G/110P-4   CHF100A-090G/110P-4 
CHF100-110G/132P-4  CHF100A-110G/132P-4 
CHF100-132G/160P-4   CHF100A-132G/160P-4 
CHF100-160G/185P-4   CHF100A-160G/185P-4 
CHF100-185G/200P-4   CHF100A-185G/200P-4 
CHF100-200G/220P-4   CHF100A-200G/220P-4  
CHF100-220G/250P-4   CHF100A-220G/250P-4  
CHF100-250G/280P-4 CHF100A-250G/280P-4  
CHF100-280G/315P-4  CHF100A-280G/315P-4  
CHF100-315G/350P-4   CHF100A-315G/350P-4  
CHF100-350G-4  CHF100A-350G-4 
CHF100-400G-4 CHF100A-400G-4 
CHF100-500G-4  CHF100A-500G-4 
CHF100-560G-4  
CHF100-630G-4   
CHF100-710G-4   
CHF100-800G-4   

Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh

Kinh Doanh

0906 710 120

Kỉ Thuật

Kỉ Thuật

0963 922 287

Đăng nhập

Tên đăng nhập / Email

Mật khẩu

Đăng nhập

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

Sản phẩm mới

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2