Biến tần Mitsubishi , Sửa Biến tần Mitsubishi FR-A700 , FR-E700 , FR-D700 , FR-F700
Biến tần Mitsubishi , Sửa Biến tần Mitsubishi FR-A700 , FR-E700 , FR-D700 , FR-F700

Biến tần Mitsubishi , Sửa Biến tần Mitsubishi FR-A700 , FR-E700 , FR-D700 , FR-F700

(1 đánh giá)

Mitsubishi

Mitsubishi

Biến tần Mitsubishi , Sửa Biến tần Mitsubishi FR-A700 , FR-E700 , FR-D700 , FR-F700

Biến tần Mitsubishi , Sửa Biến tần Mitsubishi FR-A700 , FR-E700 , FR-D700 , FR-F700

Image result for bien tan mitsubishi

 

FR-A740-0.4K FR-E740-0.4K FR-F740P-0.75K
FR-A740-0.75K FR-E740-0.75K FR-F740P-1.5K
FR-A740-1.5K FR-E740-1.5K FR-F740P-2.2K
FR-A740-2.2K FR-E740-2.2K FR-F740P-3.7K
FR-A740-3.7K FR-E740-3.7K FR-F740P-5.5K
FR-A740-5.5K FR-E740-5.5K FR-F740P-7.5K
FR-A740-7.5K FR-E740-7.5K FR-F740P-11K
FR-A740-11K FR-E740-11K FR-F740P-15K
FR-A740-15K FR-E740-15K FR-F740P-18.5K
FR-A740-18.5K   FR-F740P-22K
FR-A740-22K FR-D740-0.4K FR-F740P-30K
FR-A740-30K FR-D740-0.75K FR-F740P-37K
FR-A740-37K FR-D740-1.5K FR-F740P-45K
FR-A740-45K FR-D740-2.2K FR-F740P-55K
FR-A740-55K FR-D740-3.7K FR-F740P-75K
FR-A740-75K FR-D740-5.5K FR-F740P-90K
FR-A740-90K FR-D740-7.5K FR-F740P-110K
FR-A740-110K FR-D740-11K FR-F740P-132K
FR-A740-132K FR-D740-15K FR-F740P-160K
FR-A740-160K   FR-F740P-185K
FR-A740-185K   FR-F740P-220K
FR-A740-220K   FR-F740P-250K
FR-A740-250K   FR-F740P-280K
FR-A740-280K   FR-F740P-315K
FR-A740-315K   FR-F740P-355K
FR-A740-355K   FR-F740P-400K
FR-A740-400K   FR-F740P-450K
FR-A740-450K   FR-F740P-500K
FR-A740-500K   FR-F740P-560K

 

Mr Linh

Cellphone : 0963 922 287 / 0906 710 120

Email  :    

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)